Krioterapia (KT)

Krioterapia czyli leczenie bardzo niską temperaturą (poniżej 50° C) jest jednym z najbardziej popularnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Do tego celu stosuje się składniki, jak ciekły azot lub dwutlenek węgla. Zabieg skierowany jest dla osób z różnymi dolegliwościami. Zabieg ten wykonywany jest w naszym centru miejscowo na określoną powierzchnię ciała.